• باشگاه خبرنگاران   yjcagency@

    1397/10/21 ساعت 12:55

    سردار موسی کمالی رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیرو‌های مسلح: خبر منتشر شده درباره اجرای طرح سرباز تاپ در صنایع بزرگ و کوچک کشور صحت ندارد.این خبر هم از نظر آماری و هم از نظر اصل موضوع کذب است. https://www.yjc.ir/۰۰SVAq