• خبرگزاری تسنیم   Tasnimnews_Fa@

    1397/10/21 ساعت 11:21

    احمد توکلی:اداره #آلومینیوم_المهدی و #هرمزال بعد از واگذاری به مراتب بدتر شد؛ یعنی از ۴۰۰ دیگ فعال، ۳۰۰ دیگ پس از واگذاری سوخت؛ این درحالی بود که خریدار تعهد داشت پس از خرید، کارایی را ارتقاء دهد و سازمان خصوصی سازی هم نشست و تماشاگر بود