• خبرگزاری مهر   mehrnews_fa@

    1397/10/21 ساعت 12:58

    رزمایش اقتدار هوایی فداییان حریم ولایت پایان یافت سخنگوی رزمایش اقتدار هوایی فداییان حریم ولایت با بیان این که به تمامی اهداف از پیش تعیین شده دست یافتیم، پایان این رزمایش را اعلام کرد. این رزمایش بر اساس صحنه واقعی جنگ و با استفاده از تسلیحات ساخت داخلی انجام شد.