• امید مهدی‌ نژاد   OmidMahdinejaD@

    1397/10/21 ساعت 13:21

    اونوقت حضرتعالی، این نسخه واقع‌بینی رو برای دیگران می‌پیچی فقط؟ خودت کمال‌طلب و یا صفر و یا صد، پر بگشایی در اوج آرمانها؛ اونوقت ما اینجا بلولیم در حضیضِ دو دوتا چارتای واقعیات و عینیات و بمونیم این پایین تا بپوسیم؟ انصافتو شکر بابا.