• امیر خانزاده   Amirkhanzad1980@

    1397/10/21 ساعت 23:48

    دولت #لهستان نمی‌تواند این ننگ را پاک کند: در حالی که #ایران لهستانی‌ها را در جنگ جهانی دوم نجات داد، این کشور اکنون میزبان یک سیرک درمانده ضد ایرانی می‌شود.