• باشگاه خبرنگاران   yjcagency@

    1397/10/21 ساعت 22:25

    ببینید | رهبر انقلاب خطاب به پرستاران: هر خدمتی که شماها به هر بیماری بکنید، مثل این است که آن خدمت را به شخص این حقیر کردید.