• خبرگزاری تسنیم   Tasnimnews_Fa@

    1397/10/21 ساعت 11:20

    احمد توکلی:علاوه بر این موارد، خریدار #المهدی و #هرمزال، مطالبات بی‌اچ‌اف آلمان را که بیمه هرمس ضامن آن بود هم پرداخت نکرد و دولت مجبور به بازپرداخت آن شد؛ حتی بدهی‌های ایمیدرو به بانک‌های داخلی هم پرداخت نشد