• سید عزت الله ضرغامی   Zarghami_ez@

    1397/10/21 ساعت 13:56

    تو بهشت زهرا،مداح مشغول خواندن تلقینه،ما هم قاطی بقیه با حزن و اندوه تکرار میکنیم،هر وقت که از سوال ملک مقرب می‌گوید،خدا و رسول و امامت کیست؟ ناخودآگاه پاسخ #زنونابین به ذهنم می‌آید و خنده‌ام میگیرد! بعضی حرف‌ها تا دم مرگ ما را همراهی می‌کنند اینم یادگاری ما از آقای روحانی!