• عربستان و کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس سیاست «خروج #اسد از زیر سایه #ایران» را در پیش گرفته اند. بازگشایی سفارتخانه‌های خود در دمشق و قصد عربستان برای کمک مالی به #سوریه برای بازسازی، در این راستا انجام می‌شود. به گزارش رسانه‌های لبنان مشاور امنیت ملی اسد نیز به #عربستان رفته است.