• روزنامه صبح نو   sobhe_no@

    1397/10/21 ساعت 07:03

    سخنگوی شورای عالی امنیت ملی: مواضع شورا و دبیرخانه آن صرفا ازسوی سخنگوی این نهاد اعلام میگردد وهرگونه اطلاع رسانی خارج از مسیر ذکر شده مورد تایید نیست واقدامی خلاف قانون محسوب میشود.برخورد قانونی با شبه رسانه‌های متخلف که مبادرت به اقداماتی از این دست می‌نمایند در دست انجام است