• روزنامه همشهری   hamshahrinews@

    1397/10/21 ساعت 15:37

    قاسمی: رژیم #آمریکا دچار نوعی یاس و عصبانیت مزمن شده است. آمریکا از یکسو خصومت با ملت #ایران را به اوج خود رسانده و ازسوی دیگر ریاکارانه خود را طرفدار گفت‌وگو نشان می‌دهد. #پمپئو یکبار دیگر اعلام کرد که رژیم آمریکا دشمن ایران است و این دشمنی جز دشمنی با مردم ایران نیست.|ایسنا