• باشگاه خبرنگاران   yjcagency@

    1397/10/21 ساعت 19:35

    جرمی کوربین، رهبر حزب کارگر انگلیس: برگزاری انتخابات زودهنگام بهترین راه برای خروج لندن از بن بست برگزیت [خروج انگلیس از اتحادیه اروپا] است.