• باشگاه خبرنگاران   yjcagency@

    1397/10/21 ساعت 20:49

    بهرام قاسمی: آنچه به عنوان حق طبیعی ایران برای تقویت توانمندی‌های علمی و دفاعی خود در قالب برنامه موشکی توسعه یافته، برخلاف قطعنامه ۲۲۳۱ است.