• خبرگزاری مهر   mehrnews_fa@

    1397/10/21 ساعت 19:39

    خواب سنگین مسئولین فرهنگی! ‌ فیلم رقص در مسجد برای کودکان یکی از ویدیوهای پر سر و صدای فضای مجازی است که به خاطر حرمت شکنی در مسجد با خشم و واکنش‌های منفی کاربران رو به رو شده است.