• ویدیو پروژکتور لیزری جدید ال‌جی در فاصله ۶ سانتیمتری از دیوار هم کار می‌کند https://dgto.ir/۱۶ju #ces۲۰۱۹