• خبرگزاری تسنیم   Tasnimnews_Fa@

    1397/10/21 ساعت 10:26

    پارسا رئیس #مرکز_آمار:انتشار آمار #بانک_مرکزی را اتلاف منابع دانست/هیچ کشوری ۲نرخ تورم اعلام نمیکند/چرا باید موازی کاری کنیم/وقتی دو دستگاه آماری دو آمار متفاوت تولید کنند که در جزئیات و ساختار خیلی فرق دارند، این منشأ اختلاف و بی اعتمادی مردم به آمار و اعداد و ارقام رسمی می‌شود