• خبرگزاری تسنیم   Tasnimnews_Fa@

    1397/10/21 ساعت 16:46

    تابش:همچنین شرکت‌های #خودروسازی مکلف هستند حداقل ۸۰ درصد تولید خود را به تعهدات معوق اختصاص داده و ۲۰ درصد فروش فوری با هدف کاهش نرخ بازار داشته باشند