• روزنامه صبح نو   sobhe_no@

    1397/10/21 ساعت 22:34

    دادستان مرکز سیستان و بلوچستان خبر داد: شناسایی عوامل سوءقصد به مسئول حراست اداره کل ارشاد استان سیستان و بلوچستان. دو متهم اصلی بازداشت شدند