• محمد باقرزاده   mbagherzadeh1@

    1397/10/21 ساعت 14:27

    لایحه پولی‌شدن برخی بزرگ‌راه‌ها و تونل‌های تهران به دوران قالیباف برمی‌گرد اما او ایده ریاست‌جمهوری و طرح ۹۶درصد را در سر داشت. پس از آن اصلاح‌طلبان به این لایحه چسبیدند که با #اعترضات_دی اجرای آن مسکوت ماند. حناچی اما پارسال و زمانی که معاون شهرداری بود از ضرورت چنین طرحی گفت.