• پاد (پایگاه اطلاع رسانی دولت)   PadDolat@

    1397/10/21 ساعت 21:46

    بهرام قاسمی: در هیچ بخشی از قطعنامه ۲۲۳۱، ایران از برنامه موشکی متعارف و دفاعی و کاربردهای علمی منع نشده است