• خبرگزاری مهر   mehrnews_fa@

    1397/10/21 ساعت 11:41

    محرومیت ۱۸ساله کارگران فصلی و پروژه‌ای از مزایای #بیمه بیکاری کارگران فصلی ومشاغل غیرمستمر مانندفعالیتهای پروژه‌ای درحالی ازمزایای بیمه بیکاری محرومندکه طبق قانون بیمه بیکاری،تمام شاغلان تحت پوشش قوانین کاروتامین اجتماعی باید ازمزایای آن بهره‌مند شوند.