• خبرگزاری تسنیم   Tasnimnews_Fa@

    1397/10/21 ساعت 15:13

    سخنگوی وزارت خارجه: #آمریکا به‌دنبال تفرقه‌افکنی جدید در منطقه است /این یک تناقض بزرگ است که آمریکا از یک سو خصومت با ملت ایران را به اوج خود رسانده و از سوی دیگر ریاکارانه خود را طرفدار گفتگو نشان می‌دهد https://tn.ai/۱۹۲۰۴۴۹