• خبرگزاری مهر   mehrnews_fa@

    1397/10/21 ساعت 19:11

    «برایان هوک» در ادامه بهانه واشنگتن در این خصوص را اینگونه تشریح کرد: محدودیت‌‌های صدور روادید تنها زمانی می‌ تواند حذف شود که کشور مورد نظر تمهیدات ایمنی حداقلی که بقیه دنیا از آنها تبعیت می‌ کنند را به اجرا بگذارد!