• باشگاه خبرنگاران   yjcagency@

    1397/10/21 ساعت 23:51

    ظریف درواکنش به برنامه آمریکا برای برگزاری نشستی ضدایرانی درلهستان باانتشار توئیتی نوشت:یادآوری به میزبان وشرکت کنندگان کنفرانس ضدایرانی:کسانی که درآخرین نمایش ضدایرانی توسط آمریکا شرکت کرده بودند،یا مرده‌اند،یا بی آبرو شده‌اند،یا به حاشیه رانده شده‌اند و ایران ازهمیشه قوی‌تر است