• سارا معصومی   SaraMassoumi@

    1397/10/21 ساعت 16:32

    امروز #فرانسه خواهان توقف فعالیت‌های موشکی ایران شد.در گزارش روز پنجشنبه نوشته‌بودم:آیا می‌توان وضع نخستین تحریم‌ها از سوی #اروپا علیه #ایران پس از برجام را نشانه‌ای برای احتمال همراهی آنها با واشنگتن علیه برنامه موشکی #ایران دانست؟(به پاسخ نزدیک می‌شویم؟)