• وزارت امور خارجه   IRIMFA@

    1397/10/21 ساعت 14:33

    دکتر ظریف وزیر امور خارجه: هر وقت و هر جا که آمریکا دخالت می‌کند، آشفتگی، سرکوب و خشم هم بدنبالش می‌آید