• ‌ ‌کیوان ساعدی   Kayvan_Saedy@

    1397/10/21 ساعت 16:17

    بفرما یه عده میگفتند دکتر زیباکلام و تاجزاده نیروهای نظام هستند که بقیه رو اسکول کنند، باورمون نمیشد! @mostafatajzade