• عبدالله گنجی   dr_a_ganji@

    1397/10/21 ساعت 18:43

    این جماعت نه تنها توی دهن دشمن نمی‌زنند بلکه این واژه را بی معنا و گوینده آن را مسخره می‌کنند #ابوترابی هم که امام جمعه تهران شد شدیدا استقبال کردند اما یک نفرشان در صف نماز جمعه دیده نشد #ناطق_نوری را هم می‌گویند خیلی خوبه اما نه برای ما،اصولگراها ازش استفاده کنند