• خبرگزاری مهر   mehrnews_fa@

    1397/10/21 ساعت 09:25

    رئیس مرکز آمار انتشار آمار بانک مرکزی را اتلاف منابع دانست امیدعلی پارسا گفت: وقتی دو دستگاه آماری دو آمار متفاوت تولید کنند که در جزئیات و ساختار خیلی فرق دارند، این منشأ اختلاف و بی اعتمادی مردم به آمار و اعداد و ارقام رسمی می‌شود. چرا باید موازی کاری کنیم و منابع را هدر دهیم.