• پاد (پایگاه اطلاع رسانی دولت)   PadDolat@

    1397/10/21 ساعت 17:59

    سخنگوی وزارت امور خارجه: رژیم افراطی آمریکا راهی در پیش گرفته که نفعی برای آمریکاییان ندارد