• خبرگزاری مهر   mehrnews_fa@

    1397/10/21 ساعت 10:37

    سایه تعلل بر بازار گاز #عمان وجود سفرهای مکرر وزیران نفت ایران و عمان، همچنان قرارداد صادرات گاز به عمان روی کاغذ باقی مانده و وعده‌های وزیر برای آغاز آن به بهانه عدم توافق بر سر مدل همکاری عملی نشده است.