• سارا معصومی   SaraMassoumi@

    1397/10/20 ساعت 15:32

    #قرائتی :کسانی که خبرهایی در جامعه منتشر می‌کنند تا زلزله در جامعه ایجاد شود و باعث فروریختن عقاید افراد شود، در قرآن داریم که آن‌ها را باید تکه تکه کرد.( سعودی فتوای آقای قرائتی برای مثله‌کردن #جمال_خاشقجی را داشته احتمالا!)