• ساخت ابزاری جدید که با حملات فیشینگ تایید هویت دو مرحله‌ای را دور می‌زند https://dgto.ir/۱۶iy