• پاد (پایگاه اطلاع رسانی دولت)   PadDolat@

    1397/10/20 ساعت 12:41

    دکتر روحانی : شلاقهایی بر روح هاشمی زدند؛ اما بدرقه پرشکوه هاشمی توسط مردم نشان داد که نمی‌توان خادمان ملت را با تهمت و دروغ حذف کرد