• حسین کازرونی   kazeruni@

    1397/10/20 ساعت 23:08

    بروید کشورهایی که مدعی هستند ایران در آنها هزینه میکند را ببینید. کشورهای عربی و غربی چه خرج‌ها که نکرده و نمیکنند. نظامی، رفاهی و فرهنگی. حالا قلب این مردم با جمهوری اسلامی‌ست این کار خداست و الا ما یک صدم دیگر کشورها هم در فلسطین و عراق و لبنان خرج نکرده‌ایم. نداریم که خرج کنیم