• روزنامه صبح نو   sobhe_no@

    1397/10/20 ساعت 16:16

    شنیده شده #ظریف در پی اختلاف نظر با رییس‌جمهور درباره «تعهدات #اروپا در برجام» #استعفا داده است. روحانی معتقد است علت عدم پایبندی اروپا و #شکست_برجام، اشتباهات وزارت خارجه در روند مذاکرات بوده و ظریف نیز با مشاهده عدم پشتیبانی #روحانی استعفا داده است.