• فصل دوم مسابقات بازی «شتاب در شهر ۲» با جایزه ۱۰ میلیون ریالی آغاز شد https://dgto.ir/۱۶j۶