• حسین کازرونی   kazeruni@

    1397/10/20 ساعت 23:38

    رویداد هنری #یمن_نقش_من آتش به اختیار توسط بچه‌های هیات هنر در حال برگزاریست.‌ حضور هنرمندان از چندین کشور برای تولید آثار هنری نذری به مردم #یمن، بی‌نظیر و قابل افتخار است. هر کس خودش را به نحوی رسانده. برنامه در حدی خودجوش و مردمی‌ست که هنرمند عراقی ۲۰۰ دلار به رویداد هدیه کرد