• پاد (پایگاه اطلاع رسانی دولت)   PadDolat@

    1397/10/20 ساعت 09:42

    دکتر روحانی: هاشمی به معنی‌ واقعی کلمه مدبر بود، کسانی که تدبیر ندارند فقط صحنه را می‌بینند ولی کسی که مدبر است پایان کار و نتیجه را می‌بیند