• اوپو R۱۵ پرو با نمایشگر تمام صفحه و رم ۶ گیگابایتی عرضه شد https://digiato.com/article/۲۰۱۹/۰۱/۱۰/٪d۸٪a۷٪d۹٪۸۸٪d۹٪be٪d۹٪۸۸-r۱۵-٪d۹٪be٪d۸٪b۱٪d۹٪۸۸/ …