• خبرگزاری مهر   mehrnews_fa@

    1397/10/20 ساعت 19:11

    مدیرعامل صندوق بازنشستگی: یکی از بستگان درجه اول همه شهدای #سانچی استخدام می‌شوند جمشید تقی زاده گفت: یک نفر از بستگان درجه اول هر کدام از شهدای حادثه سانچی اعم از فرزندان و همسران آنها در شرکت ملی نفتکش یا دیگر سازمان‌ها استخدام می‌شوند.