• پاد (پایگاه اطلاع رسانی دولت)   PadDolat@

    1397/10/20 ساعت 10:03

    دکتر روحانی: هاشمی پدر تفکر اعتدال و اساس امید در کشور بود