• خبرگزاری فارس   FarsNews_Agency@

    1397/10/20 ساعت 14:07

    سلیمی، عضو هیات نظارت بر رفتار نمایندگان: طی نشست بعدی هیأت نظارت موضوع سلمان خدادادی و حواشی ایجاد شده را بررسی کرده و از شخص او نیز توضیح خواهیم خواست.