• پاد (پایگاه اطلاع رسانی دولت)   PadDolat@

    1397/10/20 ساعت 10:07

    رییس‌جمهوری: من ندیدم بعد از شهید بهشتی، به اندازه هاشمی به کسی ظلم شده باشد هاشمی‌ مظلوم بود