• روزنامه صبح نو   sobhe_no@

    1397/10/20 ساعت 15:47

    ۵ تونل شهری تهران پولی می‌شود تونل‌های نیایش، رسالت، توحید، شهدای غزه و امیرکبیر و #اتوبان_صدر مشمول دریافت عوارض شده و خودروهای عبوری برای هر بار عبور باید رقمی را به عنوان عوارض پرداخت کنند که گفته می‌شود حداقل عوارض پیش بینی شده حدود ۳ هزار تومان خواهد بود. /مهر