• پاد (پایگاه اطلاع رسانی دولت)   PadDolat@

    1397/10/20 ساعت 09:54

    رییس‌جمهوری: اگر هاشمی در جلسه خبرگان ۱۴ خرداد ۶۸ حضور نداشت، جلسه به یک نظر نهایی نمی‌رسید اگر هاشمی نبود معلوم نبود بعد از ۱۴ خرداد چه می‌شود