• خبرگزاری مهر   mehrnews_fa@

    1397/10/20 ساعت 19:08

    جان بابایی در معاونت درمان وزارت بهداشت باقی ماند با حکم سرپرست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی: در حکمی قاسم جان بابایی را در سمت معاون درمان این وزارتخانه ابقا کرد. سعید نمکی در این حکم خطاب به جان بابایی اولویت‌های دوره جدید را مشخص کرد.