• باشگاه خبرنگاران   yjcagency@

    1397/10/20 ساعت 22:36

    برخی کانال‌های خبری که به انتشار اخبار جهت‌دار به نقل از مقام مطلع در شورای عالی امنیت ملی می‌پردازند توسط مراجع ذیربط در دست شناسایی و برخورد قانونی است