• محمود صادقی   mah_sadeghi@

    1397/10/20 ساعت 14:35

    بیستم دی ماه ستلروز شهادت میرزا محمدتقی خان #امیرکبیر است. به پیشنهاد سازمان‌های مردم نهاد #مبارزه_با_فساد ، طی نامه‌ای به دبیر شورای فرهنگ عمومی درخواست کردم روز بیستم دی به نام«روز ملی حمایت از پاک دستی و مبارزه با فساد» نامگذاری شود.