• محمد آقازاده   aghazadeh811@

    1397/10/20 ساعت 11:49

    شهردار #حناچی کارنامه سفیدی به اضافه کمی دوچرخه سواری دارد،او جز پرداخت حقوق و میهمان بازی کاری نمی‌کند ، یک نوع ابلوموفیسم _تنبلی _ در شهرداری حاکم شده.ضد قهرمان روسی گنجاروف که مدام به همه چیز فکر می‌کند و به هیچ چیز عمل نمی‌کند . کارنامه رسوای تکرار می‌کنم ، مثل دولت و مجلس